Ứng Dụng Hello World

Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau tạo ứng dụng Hello World sử dụng Xcode. Sau khi mở Xcode bạn click vào menu File chọn New và click Project. Tiếp theo để tạo ứng dụng iOS bạn chọn mục Application nằm dưới phần iOS. Sau đó chọn Single View Application và bấm Next

Tạo ứng dụng Hello World với Xcode

Tiếp theo, bạn sẽ cần phải điền các thông tin cần thiết cho ứng dụng như tên sản phẩm, tên của công ty phát triển sản phẩm và một chuỗi các ký tự dùng để phân biệt ứng dụng của bạn với các ứng dụng khác và cuối cùng là ngôn ngữ lập trình sử dụng để phát triển ứng dụng. Điền vào thông tin như trong hình dưới đây và bấm Next:

tạo ứng dụng Hello World với Xcode

Sau đó, chọn vị trí trên máy tính của bạn để lưu các file và thư mục trong dự án, ở đây tôi chọn lưu dự án trên thư mục iPhoneAppDevelopment. Ngoài ra, Xcode còn cho phép bạn sử dụng Git để quản lý phiên bản của dự án, nếu bạn am hiểu về Git bạn có thể đánh chọn mục này:

tạo ứng dụng Hello World với Xcode

Sau bước này bạn sẽ tạo thành công dự án với tên là Hello World và Xcode sẽ hiển thị màn hình như sau:

tạo ứng dụng Hello World với Xcode

Content must not be empty

Related Tutorial