Xoá và Kết Nối Object

Xoá Object

Trong phần trước, khi thêm vào Navigation Controller Object, object này được đùng để quản lý cách mà người dùng di chuyển giữa các màn hình khác nhau. Trong Interface Builder, mỗi một màn hình sẽ được đại diện bởi một View Controller Object. Navigation controller sẽ được kết nối với một màn hình được đặc trưng bởi một View controller và màn hình đó sẽ được hiển thị đầu tiên khi ứng dụng được mở.

Khi chúng ta thêm vào navigation controller object, Xcode cũng tự động thêm cho bạn một object nữa có tên là Root View Controller như bạn thấy ở phần trước. Tuy nhiên, ứng dụng mà chúng ta đang phát triển không cần sử dụng tới object này mà sẽ sử dụng một View Controller bình thường được tạo sẵn bởi Xcode khi chúng ta khởi tạo ứng dụng.

Để xoá Root View Controller, bạn chọn View Controller này bằng cách click chuột lên nó trong khung canvas và bấm phím Delete hoặc vào chọn menu Edit => Delete:

Xoá View Controller trong Xcode

Kết Nối Object

Bây giờ sau khi xoá Root View Controller chúng ta sẽ cần kết nối Navigation Controller với View Controller có sẵn trong Xcode. Để làm điều này trước tiên chúng ta sẽ di chuyển View Controller này về phía tay phải so với Navigation Controller View.
Để di chuyển View trong canvas Interface Builder bạn click chọn nên trên View đó và kéo thả vào vị trí mong muốn:

Di chuyển View trong Interface Builder

Bạn có thể không phải thực hiện việc di chuyển trên, tuy nhiên khi làm việc với canvas tôi thường thêm các View theo thứ tự từ trái sang phải. Sau khi kết thúc việc di chuyển này, bạn cũng cần phải làm thêm một việc là di chuyển mũi tên đặt phía trước View Controller (màu nâu) về phía trước Navigation Controller (theo hướng mũi tên màu đỏ). Mũi tên này dùng để xác định đâu là Controller được sử dụng đầu tiên trong ứng dụng. Và ở đây chúng ta muốn Navigation Controller là Controller đầu tiên do nó quản lý sự hiển thị của các màn hình tiếp theo.

Di chuyển thứ tự controller

Bây giờ để kết nối các Navigation View Controller với View Controller có sẵn trong Xcode với nhau, bạn bắt đầu bằng việc click chuột phải lên nó và đồng thời kéo chuột lên khung canvas của View Controller. Trong quá trình kéo này bạn sẽ thấy Xcode hiển thị một đường thẳng màu xanh dương:

Kết Nối Object

Sau khi thả chuột vào bên trong khung canvas của View Controller, nếu bạn nhả chuột ra, Xcode sẽ hiển thị một khung với nền màu đen như ở dưới đây:

Kết Nối Object

Trên khung này bạn click bấm chọn root view controller, sau bước này đã kết nối thành công 2 View với nhau. Trên Xcode lúc này bạn sẽ thấy 2 View của chúng ta đã được kết nối bởi một mũi tên với một hình tròn ở giữa như sau:

Kết Nối Object

Content must not be empty

Related Tutorial