Hiển thị 10 / 4.286 kết quả
Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng JavaScript để khi người dùng click chuột lên ảnh trên trang thì trình duyêt sẽ mở ảnh này ở một tab mới. Lấ...
Mở Ảnh Trong Tab Mới
Trong bài học này chúng ta sẽ thực hiện một công việc khá đơn giản đó là thêm vào một tập tin để chứa chỉ mã lệnh JavaScript và sau đó chúng ta sẽ nhúng tập tin...
Tách Mã JavaScript Ra File Riêng

Về Khoá Học

Khoá hướng dẫn tự học thiết kế website với HTML, CSS và JavaScript này được thiết kế dựa trên sự tiếp nối của khoá hướng dẫn tự học thiết website với HTML và CSS cùng trên trang CodeHub.vn.

Trong khoá học này các bạn sẽ học cách vận dụng các kiến thức nền tảng của JavaScript để tạo ra các hiệu ứng cũng như tương tác cho website. Các chức năng mà chúng ta sẽ thêm vào các trang web được tạo ra từ khoá hướng dẫn trước gồm có:

  • Phóng to hình ảnh trên trang khi người dùng click lên chúng
  • ...

Web Động Là Gì

Web động là trang web được viết sử dụng các ngôn ngữ kịch bản chạy trên server (server scripting language) như PHP, Ruby, Java, Python hay ASP.NET... Mã lệnh HTML của trang web tĩnh được tạo ra linh động trên server và có thể tuỳ biến cho từng client khác nhau.

Ví dụ một trang web động được viết bằng ngôn ngữ PHP như sau:

<?php
$user = get_user();
if ($user) {
  echo "Xin chào  {$user->username}";
} else {
  echo "Xin chào khách";
}
?>

Ở ví dụ trên khi server nhận được yêu cầu của...

Ở phần 1 trong tổng số 2 phần của bài hướng dẫn này các bạn sẽ được học các kiến thức cơ bản về JavaScript như: Tìm hiểu về ngôn ngữ JavaScript Tạo ứng dụng J...
Học JavaScript Cơ Bản - P1

Ở phần trước của bài học này các bạn đã tìm hiểu về những kiến thức cơ bản nhất trong JavaScript bao gồm cách nhúng và chạy mã JavaScript, cách tạo một hộp thoại cảnh báo alert, làm việc với biến và kiểu dữ liệu. Ở phần hai cũng là phần cuối của bài học n

Đối Tượng Là Gì

Đối tượng trong lập trình OOP được đặc trưng bởi các thuộc tính (biến của đối tượng) và phương thức (hàm của đối tượng). Thuộc tính dùng để lưu trữ dữ liệu của đối tượng và thuộc tính dùng để tạo ra các hành động cho đối tượng.

Tạo Đối Tượng

Để tạo đối tượng trong JavaScript bạn có thể dùng một trong các cách sau:

Sử Dụng Object Literal

Object literal là cách tạo đối tượng sử dụng danh sách các cặp tên khoá và giá trị khoá (key và key-value) được đặt trong cặp dấu ngoặc { }.

var ...