Hiển thị 10 / 4.286 kết quả

AJAX Là Gì

AJAX là viết tắt của cụm từ Asynchronous JavaScript and XML (JavaScript và XML bất đồng bộ) là một kỹ thuật cho phép tải về nội dung của một hoặc nhiều trang mới mà không cần phải tải lại toàn bộ nội dung của trang hiện tại.

Ứng Dụng AJAX

Hầu hết các website hiện nay đều sử dụng AJAX, nổi tiếng trong số đó có Facebook và Google.

Khi tìm kiếm trên Google và gõ một số chữ cái đầu tiên Google sẽ hiển thị một loạt các từ khoá liên quan để gợi ý cho bạn. Các từ khoá gợi ý này là kết quả củ...

Padding và Margin là hai thuộc tính thường được sử dụng trong CSS. Tuy nhiên rất nhiều bạn vẫn không phân biệt được sự khác nhau giữa hai thuộc tính này. Để hiể...
Phân Biệt Padding và Margin trong CSS
Một website sẽ có một hoặc nhiều trang (web) khác nhau. Và mỗi trang web thường sẽ có một tiêu đề để phân biệt giữa chúng. Để tạo tiêu đề cho trang chúng ta sử...
Tiêu Đề Trang

Python cung cấp ba loại vòng lặp đó là:

  • Vòng lặp for
  • Vòng lặp while
  • Lặp qua dữ liệu kiểu sequence (list, tuple, string...) sử dụng các hàm range và xrange.

getDay() Method

Method getDay() trả về thứ tự của ngày trong tuần của đối tượng JavaScript được tạo ra từ Date object tương ứng.

Cú pháp:

dateObject.getDay()

Ví dụ:

var currentDateTime = new Date("January 15, 2018");
console.log(currentDateTime.getDay()); // Hiển thị thứ tự của ngày hiện tại, ví dụ: 1

JavaScript đánh số ngày trong tuần bắt đầu từ số 0 tương ứng với Chủ Nhật và kết thúc bởi số 6 là Thứ Bảy.

Ví dụ sau đây sẽ trả về ngày trong tháng của ngày hiện tại:

var currentDateTime = new Date...

Trong bài học này chúng ta sẽ tích hợp chạy MongoDB database với Node.js để lưu dữ liệu ứng dụng trên server.

Lưu ý: Bạn cần chắc chắn rằng MongoDB đã được cài đặt và đang chạy trên máy. Nếu máy tính của bạn chưa có MongoDB thì bạn có thể tham khảo hướng dẫn cài đặt MongoDB (hoặc hướng dẫn cài đặt MongoDB phiên bản mới nhất trên Ubuntu LTS).

Bước 6.1: Khởi Tạo Dữ Liệu

Ở bước này chúng ta sẽ tạo dữ liệu ban đầu (hay thường gọi là seeding) cho database. Mục đích của việc làm này thường là để kiểm...

Ở các phần trước chúng ta lấy dữ liệu hiển thị trưc tiếp từ phía client. Ở phần này chúng ta sẽ triển khai để lấy dữ liệu từ phía server. Tuy nhiên ở phần này c...
Data Trên Server

Kết thúc bài học trước chúng ta đã đổ dữ liệu để hiển thị component động từ biến JavaSript thay vì code cứng HTML. Ở phần này chúng ta sẽ thực hiện việc cập nhật component động sử dụng state.

Trong ReactJS, thuộc tính (hay property) của một component là không thể thay đổi (immutable), ngược lại trạng thái (hay state) của component đó có thể thay đổi. Do đó để cập nhật dữ liệu của component chúng ta sẽ sử dụng data trong state thay vì property.

Bước 4.1: Khởi Tạo state Cho Component

Trong BugList...