.html và .htm khác nhau như thế nào?

Khi học về HTML thì em được hướng dẫn là có thể đặt tên file theo 2 cách khác nhau đó là sử dụng phần mở rộng là .html hoặc .htm. Em thắc mắc là .html.htm khác nhau như thế nào? Hiện tại thì em thấy các trang HTML đều sử dụng phần mở rộng là .html mà chưa thấy trang nào sử dụng .htm.

2 Answer(s)

Dương Nguyễn Dương Nguyễn

vì html được nhiều tính năng và dễ sử dụng hơn nha, mình nghĩ như vậy ^^!

Nguyen Vinh Nguyen Vinh

Về cơ bản thì hai phần mở rộng này giống nhau, còn việc chọn cái nào thì là do tùy chọn của từng cá nhân thôi, mình thì sẽ chọn .html do mọi người quen với phần mở rộng này rồi.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion