Nhúng jQuery

Nhúng jQuery

Để nhúng thư viện jQuery vào trong trang HTML bạn có thể sử dụng một trong hai cách sau:

Sử Dụng CDN

Với cách nhúng này chúng ta sẽ không phải tải file jQuery về máy mà sẽ sử dụng file jQuery có sẵn trên một máy chủ CDN. Máy chủ CDN (viết tắt của Content Delivery Network) dùng để phục vụ việc chia sẻ các file trên internet và thường được tài trợ bởi các công ty công nghệ nổi tiếng như GoogleMicrosoft...

Trong đoạn mã dưới đây đây chúng ta sẽ sử dụng CDN của Google:

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.6.1/jquery.min.js"></script>

Chạy

Tải Về jQuery

Với cách nhúng này bạn sẽ cần phải tải jQuery về máy sau đó nhúng file tải về vào trong trang HTML sử dụng thẻ <script>. Bạn có thể tải jQuery bằng cách truy cập vào địa chỉ liên kết https://jquery.com/download/. Tại thời điểm viết khóa học này phiên bản mới nhất là 1.11.3 và chúng ta sẽ sử dụng phiên bản này trong khóa học này.

Sau khi tải xong bạn sẽ nhúng file này vào trang HTML sử dụng đoạn mã sau:

<script type="text/javascript" src="./jquery.3.6.1.min.js"></script>

10 bình luận


Đăng bình luận