02 Front-end Devs (JavaScript/ ReactJS)

Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-14

The Job

  • Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn 

Your Skills and Experience

  •   Đã có kinh nghiệm về 1 trong 2 hệ sinh thái Vue hoặc React. 
  •   Có thể theo team vào SG công tác lâu dài (công ty lo nhà ở, đi lại)

Why You'll Love Working Here

  •   Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
  •   Được làm việc dưới trướng của shark Lê Đăng Khoa
  •   Được tham gia các hoạt động của công ty
  •   Được hưởng chế độ đãi ngộ cao

Related Jobs

Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-14
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-14
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-14
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-14
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-14
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-14
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-14
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-14
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-14
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-14