5 Java / PHP Developer (up to 1000$)

Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-10

Top 3 Reasons To Join Us

  • Nhiều cơ hội trong môi trường Startup năng động
  • Cty Tài chính tiêu dùng đầu tiền có TSC ở Hà Nội
  • Chế độ lương thưởng, chính sách đãi ngộ cạnh tranh

The Job

Trực tiếp thực hiện và phối hợp với các bộ phận khác trong các dự án có các thành phần liên quan đến nền tảng và công nghệ của toàn bộ các giải pháp ứng dụng trong các dự án công nghệ của Khối.
- Tham gia khắc phục rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
- Chịu trách nhiệm thực hiện thiết kế, phát triển tích hợp, hỗ trợ và vận hành các nền tảng và công nghệ của toàn bộ các giải pháp ứng dụng
- Thực hiện công việc phát triển phần mềm quản lý quy trình nghiệp vụ (BPM), Hệ thống quản lý hồ sơ (ECM: Alfresco, Documentum, …) phục vụ cho công tác điều hành, quản trị của doanh nghiệp.
- Thực hiện so sánh, đánh giá các giải pháp phần mềm BPM, ECM phục vụ cho việc lựa chọn giải pháp, nhà cung cấp.
- Tham gia các công việc chung của Bộ phận Phát triển Ứng dụng.

Your Skills and Experience

- Tối thiểu đại học chính quy chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông.
-  có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với Java hoặc PHP
- Với vị trí Java: 
+ Có trên 1 năm kinh nghiệm làm các dự án Java, sử dụng thành thạo: Spring, Struts, Hibernate, JPA.
+ Hiểu biết sâu về Java Core, OOP, Design Pattern
+ Hiểu biết Servlet, JSP
+ Có kinh nghiệm làm việc với các Java Frameworks như: Spring, Hibernate,…
+ Có hiểu biết về OOP, MVC Framework, SOAP, Restful
+ có kinh nghiệm làm việc với database Oracle, MySQL
+ Có kinh nghiệm application servers như Tomcat,JBoss
- Với vị trí PHP: 
+ Thao tác tốt với HTML, CSS, JavaScript (Jquery, Ajax), Bootstrap, JSON, XML.
+ Hiểu biết về MVC Framework, ORM, RESTful, OOP, DesignPattern.
+ Có kinh nghiệm làm việc với MySQL hoặc Oracle.
+ Thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn: GIT.
+ Sử dụng thành thạo Unit Test.
+ Hiểu biết chung về testing.

Why You'll Love Working Here

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
- Nhiều cơ hội học hỏi & thăng tiến
- Lương thưởng và chế độ đãi ngộ cạnh tranh

Related Jobs

Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-10
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-10
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-10
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-10
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-10
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-10
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-10
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-10
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-10
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-10