[ AI Product ] Data Scientist / AI / Machine Learning

Hồ Chí Minh Full-time Hạn nộp: 2019-09-30

BẠN SẼ LÀM GÌ?

Finding about DataScientist to work in HCMC.
We have product/solution about AI.
R, python,Kaggle, Kaggler,neural network,

[WebSie for our AI Product]
http://mti-vietnam.vn/ai_engineer/
Our Product is having 7 million subscribers and too huge data base in HealthCare / music / weather /comic etc.
You can join AI project to use such kinds of big data.
(AI Engineer, Machine Learning Engineer)

●Salary/Benefit
[Working in HCMC]
-Salary from 1700USD〜 * Negotiable
-applied all benefit basically.

【Mô tả công việc】
Chúng tôi đang tìm kiếm các kỹ sư muốn tham gia vào dự án sử dụng công nghệ AI để phân tích dữ liệu của Tập đoàn MTI và kết hợp với các dữ liệu khác để tạo ra những giá trị mới.

(Ví dụ về dữ liệu)
・Dữ liệu kết quả kiểm tra y tế, kết quả câu hỏi y tế hoặc hình ảnh trong các kỳ kiểm tra sức khỏe, hoặc kiểm tra y tế nói chung.
・Dữ liệu kết quả đào tạo của vận động viên và các dữ liệu quan trọng.
・Dữ liệu về hoạt động mang thai của các phụ nữ có thai.
・Dữ liệu cuộc sống như thời tiết và điều hướng.

(Ví dụ về dữ liệu)
・Dữ liệu chăm sóc sức khỏe như kết quả khám sức khỏe / câu hỏi y tế và dữ liệu lao động như kiểm tra sức khỏe tâm thần và ghi lại giờ làm việc vv..
Bằng cách kết hợp và phân tích chúng, chúng ta có thể tìm ra các rủi ro về sức khỏe trong tương lai ở giai đoạn sớm hơn.

YÊU CẦU CHUYÊN MÔN

[Must]
●Most Important
1.People who Faster Cycle for Try and Error and make code.
2.People who have Logical Thinking
3.People who have much interested for new fields and selfstudy.

-Enjoy mathematics and Trial and Error
-Loving Data Science/ Data Analysis / Statistics
-At least having experience in Development Python (or Java、JavaScript、Golang、haskell、Erlang/Elixir,Ruby, Pear, R )
and also system design/DB design
-Strong Skill and actual Knowledge for DataBase related for performance
-Loving Mathematics.
-Loving Data Science, Statistics, AI ,Machine Learning.
-Fluently English
-Having attitude for self-study.

[Plus]
-Having skill/experience for AI/MachineLearning Fields are Highly Plus.
-Having skill/experience for haskell, Erlang/Elixir are Plus.
-Having skill for R Language are Plus.
-Experience in AWS、GoogleCloudPlatform、MicrosoftAzure is a strong plus
-Fluent Japanese is a plus
-experience for neural network is strongly plus

Gần đây, trong việc phát triển các dịch vụ Web, các kỹ sư có kinh nghiệm về việc sử dụng API và thư viện nổi bật của AI như mã nguồn mở, Google, IBM, vv , trên quan điểm của "Người dùng", thường được phân loại là "Kỹ sư AI" . Những gì mà tập đoàn MTI chúng tôi tìm kiếm không phải là một kỹ sư như vậy, chúng tôi tìm kiếm một người có kinh nghiệm, người đã tự học về ngành khoa học dữ liệu một cách sâu sắc. Mặt khác, nếu một người đã học về khoa học dữ liệu và không có nhiều kinh nghiệm trong công việc thực tế, chúng tôi vẫn coi trọng.

1.Những ứng viên mà chúng tôi tìm kiếm cần có những yêu cầu như bên dưới. Ứng viên có thể tự học nội dung nghiên cứu tiên tiến và áp dụng nó vào sự phát triển của chính mình.
2.Nếu anh ta chưa có kiến thức về những công nghệ cần thiết, anh ta cần phải có các kỹ năng liên quan đến kỹ thuật và sự sáng tạo để tự xây dựng chúng từ đầu.
3.Ứng viên có kinh nghiệm học tập về phân tích hồi quy, toán học thống kê như SVM vv và khoa học dữ liệu, và có kinh nghiệm trong nghiên cứu / làm việc.
4.Ứng viên có kinh nghiệm trong nghiên cứu / làm việc về AI, máy học, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mạng Neuron, v.v.
5.Trong việc phát triển AI thường là lặp lại các Thử nghiệm & Lỗi để giải quyết các vấn đề không có thông số kỹ thuật rõ ràng và không có câu trả lời (kết quả) nhất định. Vì lý do này, chúng tôi mong muốn những người có các yếu tố sau đây.

① Nhanh nhẹn trong chu kỳ Thử nghiệm và Lỗi (suy nghĩ và áp dụng vào coding một cách nhanh chóng)
② Có khả năng tư duy logic để giải quyết toàn bộ công việc một cách hiệu quả và không tập trung quá nhiều vào các vấn đề nhỏ.
③ Có trí tò mò trí tuệ. Những người có trí tò mò trí tuệ sẽ là những người có sự trưởng thành nhanh nhất.

6.Những ứng viên có kinh nghiệm học tập và nghiên cứu sâu về cơ sở dữ liệu và SQL.
7.Kỹ năng tiếng Anh
※ Kỹ năng đọc tiếng Anh dùng để thu thập thông tin liên quan đến AI.

Related Jobs

Hồ Chí Minh Full-time Due date: 2019-09-30
Hồ Chí Minh Full-time Due date: 2019-09-30
Hồ Chí Minh Full-time Due date: 2019-09-30
Hồ Chí Minh Full-time Due date: 2019-09-30
Hồ Chí Minh Full-time Due date: 2019-09-30
Hồ Chí Minh Full-time Due date: 2019-09-30
Hồ Chí Minh Full-time Due date: 2019-09-30
Hồ Chí Minh Full-time Due date: 2019-09-30
Hồ Chí Minh Full-time Due date: 2019-09-30
Hồ Chí Minh Full-time Due date: 2019-09-30