Back-end Developer (Golang, NodeJS)

Đà Nẵng Full-time Hạn nộp: 2019-09-16

The Job

- Xây dựng các thành phần / module hệ thống dựa trên thiết kế tổng thể.
- Lập trình phát triển các sản phẩm trên nền tảng NodeJS|Golang / MongoDB.
- Thực hiện xử lý dữ liệu theo yêu cầu của từng công việc.

Your Skills and Experience

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình NodeJS|Golang (Ưu tiên Golang).
- Có kinh nghiệm làm việc với MongoDB.
- Kiến thức cơ bản với tư duy lập trình tốt, đam mê công nghệ, ham học hỏi.
- Khả năng chủ động cao: tìm hiểu nghiên cứu các công nghệ mới, ngôn ngữ và phương pháp mới…

Related Jobs

Đà Nẵng Full-time Due date: 2019-09-16
Đà Nẵng Full-time Due date: 2019-09-16
Đà Nẵng Full-time Due date: 2019-09-16
Đà Nẵng Full-time Due date: 2019-09-16
Đà Nẵng Full-time Due date: 2019-09-16
Đà Nẵng Full-time Due date: 2019-09-16
Đà Nẵng Full-time Due date: 2019-09-16
Đà Nẵng Full-time Due date: 2019-09-16
Đà Nẵng Full-time Due date: 2019-09-16
Đà Nẵng Full-time Due date: 2019-09-16