Java Developer/Senior Java Developer 750-1200$

Hà Nội Full-time Hạn nộp: 2019-09-17

Mô Tả Công Việc

 • Xây dựng ứng dụng Chính phủ điện tử và các dịch vụ hành chính công trên nền công nghệ Java và Phần mềm mở (Open Source Software). Senior developer sẽ tham gia vào các hoạt động phát triển phần mềm như: lên kế hoạch (project plan), phân tích, thiết kế, lập trình và unit test.
 • Làm việc và giao tiếp với Quản lý dự án bằng tiếng Việt/Anh, đi công tác và làm việc tại nơi làm việc của khách hàng khi có yêu cầu;
 • Giao tiếp hiệu quả mong đợi của dự án cho các thành viên trong nhóm và các bên liên quan một cách kịp thời và rõ ràng;
 • Xây dựng, thực hiện và duy trì các kế hoạch phát triển phần mềm chính thức;
 • Thực hiện bài thuyết trình dự án và báo cáo liên quan;
 • Chịu trách nhiệm thực hiện, lãnh đạo và điều phối các hoạt động phát triển phần mềm trong suốt dự án, bao gồm cả các quyết định thiết kế chính cho các cấu trúc, công nghệ và cấu hình của hệ thống;
 • Đảm bảo dự án đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu ngành công nghiệp;
 • Làm việc một cách độc lập với sự chỉ dẫn rất ít (hoặc không có) của người quản lý;
 • Thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác và hiệu quả làm việc với những người khác;
 • Đào tạo và phát triển các lập trình viên mới.

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan hoặc tương đương;
 • Có kinh nghiệm phát triển phần mềm trên nền công nghệ Java, và các framework như JSP, Servlet, Spring, Hibernet, Struts, ...
 • Có kinh nghiệm phát triển Portlet trên Liferay;
 • Ưu tiên những ứng cử viên có kinh nghiệm cài đặt, quản trị hệ điều hành Linux/Unix, hiểu biết hoặc có kinh nghiệm với các sản phẩm phần mềm mở sau: Alfresco, jBPM/Activiti, Pentaho, jBOSS, Postgre, ...

Related Jobs

Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-17
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-17
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-17
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-17
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-17
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-17
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-17
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-17
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-17
Hà Nội Full-time Due date: 2019-09-17