Showing 10 / 4.353 results

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách tạo và chạy chương trình Hello World với ngôn ngữ sử dụng là Golang

Bài học này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Go (bao gồm chương trình Go compiler và một số tool hỗ trợ khác) trên máy tính sử dụng một trong 3 hệ điều hành Windows, Mac OSX hoặc Ubuntu Linux.

Với các máy tính chạy hệ điều Windows hoặc Mac OSX thì bạn có thể tải về tập tin cài đặt Go ở địa chỉ này.

Cài Đặt Go Trên Windows

Trên Windows sau khi tải tập tin cài đặt Go dành cho Windows về máy bạn chỉ cần click đúp vào tập tin và tiến hành cài đặt Go theo hướng dẫn.

Theo mặc định máy tính sẽ cài đặt Go ...

Go (Golang) Là Gì

Ngôn ngữ Go hay còn gọi là Golang là một ngôn ngữ lập trình được phát triển tại Google vào năm 2007 bởi Robert Griesemer, Rob Pike và Ken Thompson.

Golang thuộc kiểu ngôn ngữ lập trình biên soạn compiled language, điều này có nghĩa tập tin chứa mã nguồn (source code) viết bằng Golang không thể chạy được trực tiếp bởi máy tính. Thay vào đó chúng ta cần biên soạn (compile) tập tin này sử dụng phần mềm biên soạn mã nguồn (hay compiler) để tạo ra một tập tin khác chứa mã máy. Sau đ...

Đối Tượng Là Gì

Đối tượng trong lập trình OOP được đặc trưng bởi các thuộc tính (biến của đối tượng) và phương thức (hàm của đối tượng). Thuộc tính dùng để lưu trữ dữ liệu của đối tượng và thuộc tính dùng để tạo ra các hành động cho đối tượng.

Tạo Đối Tượng

Để tạo đối tượng trong JavaScript bạn có thể dùng một trong các cách sau:

Sử Dụng Object Literal

Object literal là cách tạo đối tượng sử dụng danh sách các cặp tên khoá và giá trị khoá (key và key-value) được đặt trong cặp dấu ngoặc { }.

var ...
Bài học này và những bài học kế tiếp sẽ hướng dẫn cách sử dụng form Validation. Form Validation Bài học này và các bài học tiếp theo sẽ hướng dẫn cách xử lý fo...
Form Validation trong PHP
Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng JavaScript để tạo hiệu ứng accordion cho trang FAQ. Với hiệu ứng accordion này thì ban đầu khi trình duyệt...
Tạo Hiệu Ứng Accordion
Trước khi qua bài học thêm trang FAQ và tạo hiệu ứng accordion cho trang thì chúng ta sẽ cần làm một công việc rất quan trọng trong lập trình đó là refactor cod...
Refactor Code
Ở bài học trước chúng ta đã tìm hiểu cách mở tab mới để hiển thị duy nhất nội dung của ảnh sau khi người dùng click lên ảnh trên trang. Trong bài học này chúng...
Tạo Lightbox Image

Thuộc Tính Padding

Thuộc tính padding được sử dụng để tạo khoảng đệm cho phần tử bằng cách tạo khoảng trống đệm tính từ nội dung của phần tử cho tới đường viền.

p {
    padding: 5px  10px 5px 10px;
}

Đoạn mã CSS ở trên tạo khoảng đệm trên, đệm phải, đệm dưới và đệm trái lần lượt là 5px, 10px, 5px10px. Cách tạo đệm như trên gộp giá trị khoảng đệm từ tất cả 4 phía của phần tử. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể tạo khoảng đệm riêng lẻ cho từng phía.

Khoảng Đệm Riêng Lẻ

Chúng ta có thể sử dụng một ...

Trong CSS các thuộc tính margin được sử dụng để căn lề cho phần tử:

  • margin-top: Căn lề trên.
  • margin-right: Căn lề phải.
  • margin-bottom: Căn lề dưới.
  • margin-left: Căn lề trái.
  • margin: Căn lề tất cả các bên.