Showing 10 / 738 results

Em tạo một account mới trên Bitbucket và sau đó tạo một repo trên acc này. Sau đó tạo một SSH key mới trên máy để thêm vào cho user trên account này:

ssh-keygen -t dsa

Sau đó thêm key mới này vào:

ssh-add

Nhưng sau đó pull code về thì bị lỗi:

Permission denied (publickey).
fatal: Could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.
I'm at a loss here. My friend whom I'm sharing this repository with accessed it fine and pushed to ...

Làm theo hướng dẫn cài đặt Apache trên Ubuntu nhưng sau khi truy cập vào một địa chỉ URL trỏ tới một tập tin PHP để kiểm tra thì máy chủ không thực thi mã PHP, có ai biết khắc phục lỗi này như thế nào không chỉ giùm mình với?

Em đang học PHP, và đang học đến phần xử lý ngày tháng. Mọi người cho em hỏi :

 1. Trong PHP có các hàm xử lý ngày tháng nào ạ?
 2. Làm thế nào để chuyển định dạng giữa các kiểu ngày tháng?(VD: yyyy-mm-dd => dd-mm-yyyy)
 3. Và cuối cùng là lấy ra riêng date, month hoặc year để sử dụng? (VD:
  dd-mm-yyyy thì mình chỉ muốn lấy riêng ra date để dùng thôi chẳng
  hạn?)

Khi học về HTML thì em được hướng dẫn là có thể đặt tên file theo 2 cách khác nhau đó là sử dụng phần mở rộng là .html hoặc .htm. Em thắc mắc là .html.htm khác nhau như thế nào? Hiện tại thì em thấy các trang HTML đều sử dụng phần mở rộng là .html mà chưa thấy trang nào sử dụng .htm.

Mọi người cho em hỏi sự khác biệt gữa Abstract class và Interface? Tại sao cần sử dụng interface trong khi có thể tạo Abstract class và implement các method trong class con?

Khi viết hàm callback cho một sự kiện nào đó như click vào một button để ngăn trình duyệt không xử lý sự kiện click theo như mặc định thì cả hai cách viết như ở dưới đây đều đưa về kết quả như nhau:

Cách 1: Sử dụng event.preventDefault().

$("button").click(function (event) {
  // code ...
  event.preventDefault()
});

Cách 2: Sử dụng return false;.

$("button").click(function () {
  // code ...
  return false;
});

Ngoài việc khi sử dụng return false thì không cần phải quan tâm tới tham số ...

Mọi người cho em hỏi về quá trình xử lý các request gửi tới server sẽ được xử lý bằng PHP hay Apache trước. Và quá trình xử lý này được Apache và PHP thực hiện như thế nào? Nếu không có Apache chỉ có PHP không thôi thì server có thể thực hiện được việc xử lý các yêu cầu gửi tới này và trả về kết quả cho client hay không?