Cũng hơn một tháng kể từ bài viết gần nhất, nay mới có thời gian ngồi viết lách tiếp. Dạo gần đây thường release các dự án outsource nên cũng hay làm documentat...
Triển khai CI/CD với Gitlab
Trong bài viết này bạn sẽ tìm hiểu cơ bản về Continuous Integration hay CI và đồng thời giúp bạn phân biệt được Continuous Integration với các khái niệm liên qu...
Continuous Integration Là Gì?