CMS (viết tắt của Content Management System - Hệ thống quản trị nội dung) là một ứng dụng phần mềm hoặc tập hợp các chương trình phần mềm liên quan được sử dụng...
Content Management System (CMS)

Các bác cho em hỏi trong Wordpress để lấy ra danh sách các bài viết thì sẽ dùng hàm get_posts() hay has_posts()?

Trong document của Wordpress thì em có thây hàm get_posts() cùng trả về danh sách các bài viết tương tự như khi dùng has_posts(), như vậy hai hàm này giống nhau và dùng hàm nào cũng được hay sao ạ?

Wordpress phiên bản 4.4 giới thiệu chức năng term meta data trong đó cho phép các developer có thể xử lý dữ liệu tùy ý có thể phát sinh trong quá trình phát triển website. Các dữ liệu này được còn gọi là meta data để phân biệt với các dữ liệu khác được lưu trên database như data về post, user, category.... Chức năng này tương tự như chức năng quản lý meta data của post với sự khác biệt nằm ở chỗ dữ liệu sử dụng cá hàm meta data không nhất thiết phải có mối liên hệ nào tới post.

Các Hàm Meta Data...

Modal là một hộp thoại tương tự như popup của trình duyệt tuy nhiên khác với popup thì nội dung của modal có thể được tùy biến. Để tạo modal trong phần admin của Wordpress chúng ta sử dụng thư viện ThickBox jQuery. ThickBox là thư viện được sử dụng bởi phiên bản Wordpress 3.5 và trước đó trong phần quản lý media. Các phiên bản sau của Wordpress không sử dụng Thickbox tuy nhiên thư viện này vẫn được Wordpress hỗ trợ và có thể được sử dụng để tạo modal box trong phần admin.

Tải Thickbox

Để sử dụng...

Shortcode API là một trong những tính năng được sử dụng phổ biến của Wordpress. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách về shortcode trong Wordpress và cách tạo một shortcode tuỳ ý.

Shortcode Là Gì

Shortcode là một loại code đặc biệt trong Wordpress có thể được chèn vào nội dung của trang hoặc bài viết và sẽ được chuyển hoá thành mã HTML khi trang hoặc bài viết tương ứng được hiển thị.

Ví dụ một shortcode như sau có thể được sử dụng để chèn link của trang fanpage facebook vào trong trang:

[...

Để hiển thị nội dung bài viết trong Wordpress chúng ta sử dụng hàm the_content(). Cần lưu ý rằng chúng ta chỉ gọi hàm the_content() trong vòng lặp của Wordpress hay còn được gọi là the loop.

Hiển Thị Nội Dung Bài Viết

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm the_content() để hiển thị nội dung của các bài viết đang ở trạng thái published:

while ( have_posts() ) {
    the_post(); 
    the_content(); // hiển thị nội dung
    echo "<br>";
}

Ở trên bạn cũng cần lưu ý hai điểm sau:

  • Hàm the_post() được gọi sẽ hiển...