Trong bài viết này bạn sẽ tìm hiểu cơ bản về Continuous Integration hay CI và đồng thời giúp bạn phân biệt được Continuous Integration với các khái niệm liên qu...
Continuous Integration Là Gì?