ExpressJS là khung làm việc xây dựng trên nền tảng NodeJS, cho phép lập trình viên có thể tạo ứng dụng web một cách nhanh chóng. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niêm Middleware trong ExpressJS.
Trong lập trình phần mềm nói chung Middleware là một phần nhỏ của ứng dụng (một khối lệnh) nằm giữa và kết nối các phần khác của ứng dụng lại với nhau. Đối với các ứng dụng web, việc sử dụng Middleware một cách hiệu quả giúp chúng ta có thể tối giản được số lượng dòng code phải viết trong ứ...