Các bác cho em hỏi vài câu về eventListener với ạ.

Add quá nhiều eventListener vào page có ảnh hưởng nhiều đến performance không?
Và khi không dùng nữa có nhất thiết phải remove eventListener đi không?
Khi đã remove 1 element thì các eventListener trên element có bị remove đi không?

Danh sách 16 blog hay viết về chủ để React và React Native. Danh sách này được sắp xếp theo thứ tự chữ cái bao gồm: Ben McCormick, Christoph Michel, Christoph Michel, Dan Abramov, Dan Abramov...

Chương trình Hackathon này hướng tới các bạn trẻ yêu thích React.js và vừa được thông báo trên nhóm Facebook React Việt Nam sáng nay. Hạn chót là ngày 25/12/2017, chi tiết về chương trình các bạn có thể xem thêm bên dưới.

Giải Thưởng

Là sách hoặc bản quyền phần mềm hoặc khóa học bất kỳ có giá trị 100$ (đơn vị tính: 01, không quy đổi thành tiền mặt).

Quy Định

  1. Mã nguồn lưu ở Github
  2. Tên repo: hackathon-react-with-redux và hackathon-react-without-redux
    2a. hackathon-react-with-redux: nêu rõ đặc tí...