Để hiển thị nội dung bài viết trong Wordpress chúng ta sử dụng hàm the_content(). Cần lưu ý rằng chúng ta chỉ gọi hàm the_content() trong vòng lặp của Wordpress hay còn được gọi là the loop.

Hiển Thị Nội Dung Bài Viết

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm the_content() để hiển thị nội dung của các bài viết đang ở trạng thái published:

while ( have_posts() ) {
  the_post(); 
  the_content(); // hiển thị nội dung
  echo "<br>";
}

Ở trên bạn cũng cần lưu ý hai điểm sau:

 • Hàm the_post() được gọi sẽ hiển...

WP-CLI Là Gì

WP-CLI là một bộ công cụ giúp lập trình viên có thể dễ dàng quản lý các gói cài đặt cho trang Wordpress. Với WP-CLI lập trình viên có thể thực hiện các tác vụ ở backend một cách dễ dàng thông qua cửa sổ dòng lệnh.

Các tác vụ WP-CLI hỗ trợ có thể kể tới như:

 • Cài đặt, thiết lập, cập nhật và xóa theme, plugin, widget.
 • Quản lý bài viết và comment trên trang.
 • Quản lý file media upload.
 • Quản lý menu.
 • Quản lý danh sách user.
 • Quản lý cron job.
 • Quản lý option của trang.

Và nhiều tính năng ...

Em đang tìm hiểu về multi-threading trong PHP nhưng theo em nhớ là đã từng đọc ở đâu đó thì trong Linux không có thread mà chỉ có các process. Nhưng một số bài hướng dẫn cũng trên internet lại nói là Linux có thread.

Vậy theo các bác thì hệ điều hành Linux có hỗ trợ thread hay không? Nếu không hỗ trợ thì multi-threading trong PHP có thể được sử dụng trên Linux hay không?

Theo em hiểu thì các hàm include(), require()require_once() đều được dùng để nhập vào mã lệnh có trong một tập tin khác trong đó có một số sự khác biệt nhỏ như:

 • Khi sử dụng hàm require() hoặc require_once sẽ báo lỗi khi tập tin nhập vào không tồn tại, còn include() thì không.
 • Khi sử dụng require_once() thì tập tin chỉ được nhập vào một lần và các lần sau nếu sử dụng lại thì PHP sẽ bỏ qua, ngược lại với require() thì PHP sẽ nhập lại ngay cả khi tập tin đã được nhập vào trước đó.

Tuy nhiên e...

Web Động Là Gì

Web động là trang web được viết sử dụng các ngôn ngữ kịch bản chạy trên server (server scripting language) như PHP, Ruby, Java, Python hay ASP.NET... Mã lệnh HTML của trang web tĩnh được tạo ra linh động trên server và có thể tuỳ biến cho từng client khác nhau.

Ví dụ một trang web động được viết bằng ngôn ngữ PHP như sau:

<?php
$user = get_user();
if ($user) {
 echo "Xin chào {$user->username}";
} else {
 echo "Xin chào khách";
}
?>

Ở ví dụ trên khi server nhận được yêu cầu của...

Khi làm việc với PHP thì thấy có hàm setcookie để có thể gán giá trị cookie với tên cho trước.

<?php
$cookieName = "Test_Name";
$cookieValue = "Test_Value";
$expire = time() + 365*24*60*60*60; // cookie hết hạn trong 1 năm
setcookie($cookieName, $cookieValue, $expire);

Tuy nhiên theo em được biết thì cookie là thông tin dưới Client và sẽ được gán sử dụng JavaScript. Như vậy thì với hàm setcookie ở trên thì cookie lúc này lại được gán trên máy chủ thay vì dưới trình duyệt của Client?

Em cũng có t...

Khi chạy một vòng lặp PHP để lặp qua các ký tự của một chuỗi mình sử dụng đoạn mã sau:

$str = "Hello World";
$i = 0;
while ($str[$i]) {
  // ...
  $i++;
}

Nhưng khi chạy trên một số máy tính khác thì gặp phải lỗi

Notice: Undefined index: 11 index.php in line 2

Một số máy khác thì lại không báo lỗi và đoạn mã chạy bình thường.

Mọi người có ai biết tại sao lỗi này lại xảy ra và cách khắc phục nó như thế nào không?

Em đang học khóa lập trình PHP cơ bản được vài tuần và đang lập trình tính năng để giúp login và logout user. Ở đây em thấy tác giả sử dụng hàm session_start để tạo session cho user nếu user đăng nhập thành công để sau đó nếu truy cập vào trang khác thì sẽ sử dụng đoạn code kiểm tra session của user nếu có thì sẽ không phải đăng nhập lại. Đoạn này thì em hiểu không có vấn đề gì.

Nhưng sau đó tác giả có giải thích thêm ở trình duyệt của user cookie cũng sẽ được tạo ra để lưu thông tin liên quan t...

Với rất nhiều lập trình viên mới bắt đầu vào nghề hay ngay cả với các lập trình viên đã có một vài năm kinh nghiệm thì việc sẽ chọn học ngôn ngữ nào giữa .NET,...
Nên chọn học .NET, PHP hay Java

Trong khi tìm hiểu về hàm call_user_function em thấy có ví dụ sau:

function barber($type){
  echo "You wanted a $type haircut, no problem\n";
}
call_user_func('barber', "mushroom");
call_user_func('barber', "shave");

Nhưng tại sao không gọi hàm barber trực tiếp mà phải thông qua call_user_function?