Sau khi cài đặt Opencart em cấu hình ở admin để có được cấu trúc URL thân thiện với các máy tìm kiếm như sau:

  • Vào System
  • Chọn Settings
  • Chọn Store
  • Chọn Server
  • Và kích hoạt User SEO URL's

Tuy nhiên khi click vào một số trang rồi về lại trang chủ thì vẫn thấy URL có index.php?route=common/home ở phía cuối.

Để xoá bỏ phần này thì phải làm sao vậy mọi người?