Mọi người cho em hỏi giữa hai ngôn ngữ Shell và Bash khác nhau như thế nào? Khi sử dụng terminal mình sử dụng ngôn ngữ Bash còn khi viết một chương trình chạy trên terminal thì chương trình này sẽ sử dụng Shell có phải không?

Trên terminal em sử dụng telnet để kết nối tới localhost ở cổng 9000 để kiểm tra hoạt động của Xdebug như sau:

$ telnet localhost 9000
Trying 127.0.0.1...
Connected to cvn-d021.
Escape character is '^]'.

Sau khi kết nối được mình gõ tổ hợp phím ^] nhưng vẫn không thoát được khỏi phiên làm việc để tiếp tục sử dụng terminal. Có bác nào biết cách thoát khỏi thằng telnet này chỉ em với ạ!

Mặc dù bash không phải là một ngôn ngữ khó học nhưng nhưng lại là ngôn ngữ dễ bị lãng quên nhất bởi các lập trình viên vì chúng thực sự không được sử dụng nhiều khi lập trình. Tuy nhiên với ngay cả những người lập trình mới vào nghề thì việc nắm vững được những câu lệnh cơ bản trong bash sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc đọc các tài liệu hướng dẫn trên mạng có sử dụng ngôn ngữ này trong bài viết.

Tin vui là bạn không cần phải master ngôn ngữ này vì thực tế công việc của một lập trình viên k...

Tìm Hiểu Về Bash Alias

Bash alias cho phép lập trình viên sử dụng cửa sổ dòng lệnh hay terminal một cách hiệu quả hơn bằng cách cho phép lập trình viên thay thế một câu lệnh dài bằng một chữ duy nhất. Ví dụ thay vì gõ câu lệnh sau:

$ ls -la

Lập trình viên có thể gõ:

$ ll

Ví dụ này rất điển hình vì liệt kê danh sách các tập tin và thư mục là công việc phổ biến mà mọi lập trình viên phải làm thường xuyên trong công việc. Hầu hết mọi lập trình viên lâu năm đều sử dụng ll thay vì ls -la. Tuy nhiên ...