Khi cài đặt theme trên localhost em gặp phải lỗi sau:

Are you sure you want to do this? Please try Again

sau đó em có setup quyền cho thư mục chứa wordpress:

$ sudo chmod -R 777 wordpress

và chuyển quyền sở hữu group cho www-data:

$ sudo chgrp -R www-data wordpress

Nhưng lỗi trên vẫn không hết. bác nào biết cách khắc phục lỗi trên không hướng dẫn giúp em với?

Sau khi Google cách liệt kê các user trên hệ thống thì em thấy có hướng dẫn dùng câu lệnh sau:

$ cat /etc/passwd

Và kết quả hiển thị như sau:

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin

Nhưng lại rất khó để có thể ...

Trên thư mục của ứng dụng em tạo một tập tin .htacess để chuyển tiếp người dùng từ địa chỉ URL không có www về có www như sau:

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

Nhưng khi truy cập web để kiểm tra thì không thấy hoạt động. Có bác nào biết nguyên nhân tại sao không ạ?

Em đang sử dụng Apache webserver trên Ubuntu.

Trên terminal em sử dụng telnet để kết nối tới localhost ở cổng 9000 để kiểm tra hoạt động của Xdebug như sau:

$ telnet localhost 9000
Trying 127.0.0.1...
Connected to cvn-d021.
Escape character is '^]'.

Sau khi kết nối được mình gõ tổ hợp phím ^] nhưng vẫn không thoát được khỏi phiên làm việc để tiếp tục sử dụng terminal. Có bác nào biết cách thoát khỏi thằng telnet này chỉ em với ạ!

Nếu bạn là một webmaster bạn sẽ có lúc cần phải thay đổi Domain Name Setting cho một tên miền mà bạn đang quản lý. Trong trường hợp này để cập nhật Name server mới bạn sẽ cần phải xóa DNS cache trên máy tính bạn. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn cách xóa DNS cache trên hệ điều hành Ubuntu sử dụng 1 trong 2 thư viện (miễn phí) nscddnsmasq:

Xóa DNS Cache sử dụng nscd

Trước hết chúng ta cần cài gói phần mềm này (nếu như trên máy tính bạn chưa có) sử dụng câu lệnh sau:

$ sudo apt-get install...