Tham khảo bài viết Cài đặt biến môi trường trên Windows của Lê Trung và đọc comment đầu tiên ở phía dưới của bạn . whYsOsErIoUs thì tôi phát hiện ra rằng tác giả đã chưa đề cập chi tiết phần hướng dẫn cách hiển thị giá trị của biến môi trường. Trong bài viết ngắn gọn này tôi sẽ hướng dẫn hai cách khác nhau để hiển thị giá trị của biến này.

Lưu ý: Thuật ngữ biến môi trường thực ra bao gồm nhiều biến khác trong đó, vì vậy tên tiếng Anh sử dụng cho thuật ngữ này là Environment Variables (số nhiề...

Không giống với Mac hay Linux việc cài đặt Ruby Gem trên Windows là một thử thách đối với không ít bạn lập trình viên khi liên tục gặp phải các lỗi không mong muốn.
Rất nhiều bạn đã hoàn toàn bế tắc khi phải đối mặt với các lỗi trên. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách xử lý hai trong số các lỗi thường xuyên xuất hiện trên Windows khi
cài đặt Ruby Gem.

Lỗi Encoding

Đây là lỗi rất thường gặp khi sử dụng chương trình Ruby Installer để cài đặt Ruby Gem trên Windows. Khi gặp phải lỗi này bạ...