Showing 6 / 6 results

Hướng dẫn ngắn này sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Python 3 một cách nhanh chóng trên máy tính Mac OS X. Có nhiều cách để cài đặt Python 3, bao gồm tải xuống từ trang web chính thức của Python, cách nhanh chóng và hiệu quả nhất đó là sử dụng Homebrew, chương trình quản lý gói (package manager) của MacOS. Homebrew giúp cho việc cài đặt, gõ bỏ các package trên MAC một cách đơn giản hơn bao giờ hết.

Lưu ý Nếu máy tính bạn chưa có Homebrew vui lòng tham khảo hướng dẫn cài đặt Homebrew tại đây.

Kiểm Tra ...

Khi sử dụng Eloquent của Laravel hầu hết các chúng ta đều biết cách sử dụng method find() để tìm record trên database với ID cho trước:

$post = Post::find(100);

Tuy nhiên ít bạn biết rằng ngoài find() thì Laravel còn cung cấp method findOrFail() rất hữu ích và có thể giúp chúng ta code nhanh hơn nữa!

Ví dụ thay vì phải viết đoạn code dài dòng như sau:

$post = Post::find(100);
if ( empty ($post) ) {
  abort (404);
}

Chúng ta có thể code ngắn gọn lại như sau:

$post = Post::findOrFail(100);

Nếu b...

Trong C#, để lấy ra kích thước của một mảng chúng ta sử dụng method Length():

myArray.Length

Ví dụ:

using System; 
namespace codehub { 

class TestArrayLength {
  public static void Main() 
  {
    string[] days; 
    days = new string[] {"Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat"};
    Console.Write(days.Length);
  }
}

Đoạn code trên sẽ in ra kết quả cho kích thước của mảng days7.

Vim là một text editor được sử dụng phổ biến trên Linux, tuy nhiên khi sử dụng VIM bạn buộc phải làm việc với bàn phím thay vì dùng chuột. Trong bài này tôi sẽ...
Di Chuyển Giữa Các Dòng trong VIM

Cách đơn giản để lặp qua từng từ trong một chuỗi chúng ta sử dụng kết hợp foreach với Split() như sau:

foreach (string word in "Hello World!".Split(' ')) {
  System.Console.WriteLine(string);
}

Đối số truyền vào cho method Split() là một ký tự trống .

Trong ví dụ trên thì tại mỗi vòng lặp bạn sẽ có giá trị của biến string lần lượt là Hello, World!.

Kết quả hiển thị khi vòng lặp kết thúc:

Hello
Word
!

Để thoát khỏi insert mode trong VIM thì cách thông thường được sử dụng đó là bấm phím ESC hay Escape. Tuy nhiên nhược điểm của phím này đó là nó nằm ở vị trí khá xa trên bàn phím và chúng ta cũng rất khi sử dụng trong đánh máy. Do đó, nếu không chú ý chúng ta sẽ thường bấm nhầm sang các phím lân cận và gây ra những phiền toái không đáng có khi lập trình.

Tuy nhiên thì ngoài ESC thì chúng ta còn có thể sử dụng các phím khác để thoát khỏi insert mode. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thoát khỏi ...