18 tín dụng

Tran Khanh

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 03 09, 2015

Thống Kê

  • 7 bài viết
  • 0 câu hỏi
  • 4 answer(s)

CSS animation là công nghệ được giới thiệu trong phiên bản CSS3. Nó cho phép chúng ta tạo hiệu ứng chuyển động mà không phải sử dụng Javascript hay Flash. Trong bài học này bạn sẽ tìm hiểu cách tạo chuyển động thẳng và quay vòng đồng thời cho một thẻ div nhờ sử dụng HTML5 và CSS3.

CSS Transform

Trước tiên để tạo chuyển động quay vòng, chúng ta cần tạo hiệu ứng quay cho thẻ div sử dụng phương thức transform trong CSS3. Phương thức này được viết với cú pháp như sau:

div {
    transform: rotate(30d...

ExpressJS là khung làm việc xây dựng trên nền tảng NodeJS, cho phép lập trình viên có thể tạo ứng dụng web một cách nhanh chóng. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niêm Middleware trong ExpressJS.
Trong lập trình phần mềm nói chung Middleware là một phần nhỏ của ứng dụng (một khối lệnh) nằm giữa và kết nối các phần khác của ứng dụng lại với nhau. Đối với các ứng dụng web, việc sử dụng Middleware một cách hiệu quả giúp chúng ta có thể tối giản được số lượng dòng code phải viết trong ứ...

Như bạn đã biết, mỗi một biến trong javascritp được định nghĩa với một phạm vi nhất định. Nếu bạn định nghĩa ở phía ngoài một hàm thì biến này có phạm vi global...
Closure trong Javascript

Heroku Toolbelt hay còn gọi là Heroku Client là một công cụ dùng để tạo và quản lý các app trên Heroku. Việc sử dụng Heroku Toolbelt được thực hiện thông qua chạy các câu lệnh trên terminal nên chương trình này còn được xem như là một công cụ CLI (command line interface tool). Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt Heroku Toolbelt trên Ubuntu.

Cài Đặt Heroku Toolbelt

Để cài đặt Heroku trên Ubuntu, mở terminal bằng cách bấm tổ hợp phím Ctrl + Alt + T và chạy câu lệnh sau:

$ wget -O- https://toolb...
Đúng như dự đoán sự ra đời của PHP phiên bản 5.x nhanh chóng được thay thế bởi phiên bản tiếp theo của nó PHP 7. Phiên bản tiếp theo của PHP này được Zend (công...
PHP 7 Có Gì Mới
Linux là hệ điều hành máy tính được phát triển bởi nhà khoa học máy tính Linus Torvalds dựa trên hệ điều hành Unix. Linux là hệ điều hành miễn phí dành cho ngư...
Tìm Hiểu Về Hệ Điều Hành Linux