10 tín dụng

Trung Tran

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 05 10, 2016

Thống Kê

 • 0 bài viết
 • 1 câu hỏi
 • 1 answer(s)

Xin chào mọi người và hoclaptrinh.org !

Mình có 1 slider :

<div class="slide-group">
  <div class="slide"></div>
  <div class="slide"></div> (+ 1)
  <div class="slide select"></div>
  <div class="slide"></div> (- 1)
  <div class="slide"></div>
</div>
 • cho mình hỏi làm sao để lấy đc class slide ở vị trí + 1 và - 1 của
  class slide có select để style khác với các class style còn lại. Vì
  là slide nên cái class select có thể nhảy sang slide khác, và làm sao
  để chọn đc slide ở 2 vị trí + 1 v...