40 tín dụng

Uni Moon

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 08, 2015

Thống Kê

 • 2 bài viết
 • 4 câu hỏi
 • 0 answer(s)
Java đang giãy chết? Câu hỏi này tồn tại từ khi Java mới chào đời năm 1996. Bây giờ là 2016, bạn hãy nhìn vào bảng xếp hạng Tiobe: Java vẫn chiếm ngôi vị độc...
Java đang giãy chết?

Mình không hiểu tại sao khi viết mã lệnh jQuery thì cần đặt bên trong document.ready.

Ví dụ như mã sau:

$(document).ready(function () {
 $("a").click(function (e) {
  alert("aaaa");
  e.preventDefault()/
 });
});

và đoạn mã sau:

$("a").click(function (e) {
  alert("aaaa");
  e.preventDefault()/
});

cùng có kết quả cuối cùng như nhau.

Vậy thì tại sao và khi nào cần sử dụng document.ready?

Khi đọc code của dự án trên công ty ở trong View trong ứng dụng Rails được viết sử dụng ngôn ngữ ERB thì em thấy có dùng các thẻ sau:

 • Thẻ <% %>: Chạy mã lệnh bên trong nhưng không hiển thị kết quả trả về của biểu thức
 • Thẻ <%= %>: Chạy mã lệnh và in ra kết quả của giá trị trả về của biểu thực
 • Thẻ <% -%>: Em không rõ dùng làm gì
 • Thẻ <%# %>: giống với <%= %>?

Em không chắc mình hiểu đùng hai thẻ cuối cùng nên xin tham khảo ý kiến của mọi người.

Các bác cho em hỏi trong fulltext search của mysql (tính cả 2 kiểu natural languageboolean mode) thì có cách nào để đánh index giúp search nhanh hơn không ạ?

Theo như em hiều (không tính các vendor hỗ trợ fulltext search khác như elasticsearch, algolia...) thì nếu đánh index cho column mình sẽ dùng câu lệnh ADD INDEX, còn trường hợp thêm fulltext thì mình lại dùng ADD FULLTEXT. Như vậy thì sau khi chạy câu lệnh ADD FULLTEXT có cách nào add thêm index cho column không vậy?

Em cảm ơn!