1640 tín dụng

Linh Nguyễn

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 08, 2015

Thống Kê

 • 10 bài viết
 • 0 câu hỏi
 • 10 answer(s)

Để hiển thị nội dung bài viết trong Wordpress chúng ta sử dụng hàm the_content(). Cần lưu ý rằng chúng ta chỉ gọi hàm the_content() trong vòng lặp của Wordpress hay còn được gọi là the loop.

Hiển Thị Nội Dung Bài Viết

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm the_content() để hiển thị nội dung của các bài viết đang ở trạng thái published:

while ( have_posts() ) {
  the_post(); 
  the_content(); // hiển thị nội dung
  echo "<br>";
}

Ở trên bạn cũng cần lưu ý hai điểm sau:

 • Hàm the_post() được gọi sẽ hiển...

Không giống với Mac hay Linux việc cài đặt Ruby Gem trên Windows là một thử thách đối với không ít bạn lập trình viên khi liên tục gặp phải các lỗi không mong muốn.
Rất nhiều bạn đã hoàn toàn bế tắc khi phải đối mặt với các lỗi trên. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách xử lý hai trong số các lỗi thường xuyên xuất hiện trên Windows khi
cài đặt Ruby Gem.

Lỗi Encoding

Đây là lỗi rất thường gặp khi sử dụng chương trình Ruby Installer để cài đặt Ruby Gem trên Windows. Khi gặp phải lỗi này bạ...

Sự thật là nhiều bạn khi gặp phải câu hỏi phỏng vấn hãy cho biết sự khác biệt giữa SessionCookie thì cảm thấy rất bối rối. Mấy ngày trước ở trên công ty mình có tham gia phỏng vấn một bạn sinh viên mới ra trường cho vị trí Middle PHP Developer thì phát hiện ra dù bạn ứng viên này dù đã có kinh nghiệm làm việc với một số framework PHP rồi nhưng vẫn chưa hiểu rõ sự khác biệt giữa Session và Cookie. Nguyên nhân của sự thiếu hiểu biết cơ bản này là bởi vì việc xử lý Session và Cookie đều đã được...

Giống nhau:
Cả PEAR và PECL đều là kho cung cấp các extension hoặc thư viện dành cho PHP.
Cả hai đều cung cấp chương trình cửa sổ dòng lệnh (pear và pecl để cài đặt extension trên hệ thống thông qua cửa sổ dòng lệnh)
Khác nhau:
Extension trên PEAR đượ

Webpack Là Gì

Ngay tại trang document http://webpack.github.io/docs/what-is-webpack.html có định nghĩa về Webpack như sau:

Tôi nghĩ cách hiểu nhanh nhất về Webpack đó là ta sẽ phải đụng tay đụng chân với nó.

Hướng Tìm Hiểu

 • Bundle các file JS thành 1 file JS.
 • Bundle ra các file JS chính từ nhiều file JS
 • Chia file JS và load khi cần
 • Nhúng HTML vào trong file JS
 • Nhúng CSS vào trong file JS
 • Nhúng file hình Base64 vào trong file JS

1. Bundle Các File JS Trong Dự Án

Đầu tiên để bắt đầu bạn sẽ tạo c...

Khi tạo URL cho bài viết trong một ứng dụng dạng blog các nhân thông thường chúng ta sẽ sử dụng chính tiêu đề bài viết và loại bỏ các ký tự đặc biệt trên URL và thay bằng ký tự -. Các ký tự đặc biệt thường thấy như khoảng trắng chuyển thành %20, hoặc dấu +... Ví dụ tiêu đề bài viết như sau:

This is example article

Thì chúng ta sẽ chuyển về thành

This-is-example-artile 

Yêu cầu trên có thể được thực hiện khá đơn giản ví dụ sư dụng hàm substr() trong PHP. Tuy nhiên một trường hợp mà các dev thường...