17 tín dụng

Hanh Kute

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 22 08, 2015

Thống Kê

  • 1 bài viết
  • 2 câu hỏi
  • 0 answer(s)

Trong PHP có cách nào để điếm số lượt người dùng đang online trên một trang cụ thể không mọi người?

Ví dụ như một user sử dụng trình duyệt mở trang A thì tại thời điểm đó sẽ được tính là một khách. Nhưng khi người này đóng trình duyệt thì số lượt đang online sẽ giảm đi một.

Khi báo cáo task phải làm em thấy một số anh trong công ty nói rằng đang refactor code. Em không hiểu lắm nhưng cũng không có ai giải thích và những người mới vào cũng không ai thắc mắc gì nên em cũng ngại không hỏi lại. Em có google rồi nhưng không thấy giải thích thuật ngữ này mà chỉ thấy sử dụng.

Mọi người chỉ giúp em chính xác công việc refactor code là làm những gì?