87 tín dụng

Khoi Tran

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 08, 2015

Thống Kê

  • 3 bài viết
  • 6 câu hỏi
  • 0 answer(s)

Một thẻ <a> được dùng để tạo ra một đường link liên kết tương tự một phần tử <a> cũng được dùng để tạo một link liên kết. Vậy thì thẻ và link liên kết khác nhau như thế nào?

Trong khi phát triển một tính năng cho ứng dụng mình thấy có một bạn đồng nghiệp trong công ty sử dụng đoạn mã sau:

<a href="/products/<?=$product->id?>" title="<?=$product->name?>">
  <?=$product->name?>
</a>

Trước đây mình có từng đọc ở đâu đó không nên sử dụng short tags như trên mà nên sử dụng echo như sau:

<a href="/products/<?php echo $product->id;?>" title="<?php echo $product->name;?>">
  <?php echo $product->name;?>
</a>

Khi đưa ra ý kiến trên với đồng nghiệp thì bạn này không đồng ý và...

Các bác cho em hỏi cách để lấy về tất cả các document của một type trong một database index. Ví dụ em có một database index với tên là my_app trên đó có một type là user thì câu để lấy ra tất cả các document của type user phải làm như thế nào?

Em có một thắc mắc nhỏ này muốn hỏi mọi người. Em hiện có 2 project spring boot, trong đó 1 project cung cấp các service cho project còn lại. Vấn đề bây giờ em muốn hỏi là bình thường chỉ cần thêm các dòng như này sẽ sử dụng các service mà project 1 cung cấp nhưng tại sao trên máy của công ty có chặn proxy thì không được mặc dù đã config đầy đủ?

Dưới đây là đoạn confit em thêm vào trong file porm của project 2:

<dependency>
    <groupId>com.example</groupId>
    <artifactId>libraries</artifactId...