37 tín dụng

Trần Hoan

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 08, 2015

Thống Kê

  • 8 bài viết
  • 1 câu hỏi
  • 0 answer(s)
Người mẫu & Code? Ừm, chắc hẳn bạn sẽ không khỏi băn khoăn: người mẫu thì có liên quan gì đến công việc lập trình khô khan?!? Nhưng những thông tin dưới đ...
Khi thiên thần cũng biết code!
1. Mở đầu Linux, chắc hẳn đây là cái tên mà nhiều bạn đã biết tới, nhưng xung quanh đó vẫn còn nhiều khái niệm mơ hồ và nhiều điều chưa được tường tận, có phả...
Linux bắt nguồn từ đâu?

Trong file PHP mình có một array với 5 phần tử như sau:

<?php
$fruits = ['Apple', 'Banana', 'Mango', 'Kiwi', 'Orange'];
?>

Giờ nếu muốn xoá phần tử thứ 2 trong mảng là Banana thì làm thế nào?