2077 tín dụng

Lê Trung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 08, 2015

Thống Kê

  • 10 bài viết
  • 0 câu hỏi
  • 7 answer(s)
Nếu bạn tìm thấy bài viết này của tôi trên Google thì tôi đoán rằng bạn đã từng ít nhất một vài lần nghe về thuật ngữ RESTful API và đang không hiểu chính xác t...
RESTful API Cho Người Bắt Đầu

OOT (viết tắt của Object Oriented Trick) là một số thủ thuật để các bạn developer viết code theo kiểu hướng đối tượng (hay OOP) tốt hơn, cụ thể có thể dễ dàng quản lý hơn. Law of Demeter hay dịch sang tiếng Việt là luật của Demeter là một trong số những trick (hay nói đúng hơn là nguyên lý lập trình) mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài viết này.

Khi lập trình việc gọi method liên tiếp bắt đầu bởi một object là một trong những trường hợp khá phổ biến. Ví dụ một đoạn code xử lý việc thanh toán của k...

Ứng dụng bao gồm việc xây dựng một app phía backend để trả về dữ liệu khi nhận được request gửi từ client (thông qua [AJAX][1]) và sau đó ở phía client sẽ triển khai việc gửi request tới server để tìm kiếm kết quả sử dụng AngularJS.