2077 tín dụng

Lê Trung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 08, 2015

Thống Kê

 • 8 bài viết
 • 0 câu hỏi
 • 0 answer(s)

Hằng và Biến

Nếu các bạn chưa từng học lập trình, chắc các bạn đang còn xa lạ với hằng và biến. Tuy nhiên bạn cũng không cần phải lo lắng vì đây là hai khái niệm khá cơ bản của lập trình và có thể nắm bắt nhanh chóng.

Lưu ý: Trong toán học cũng có khái hiện hằng và biến tuy vậy thì hằng và biến trong lập trình giống không hẳn giống với trong toán học. Mặc dù có nhiều sự tương đồng nhưng cả phạm vi sử dụng lẫn cách sử dụng trong lập trình và trong toán học không hoàn toàn giống nhau.

Trong lập t...

Git sử dụng tên người dùng (username) để giúp xác định ai là tác giả của một commit trong repository. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách thiết lập tên...
Thiết Lập Username và Email trong Git

Mình có đoạn code sau đây:

<?php
$var1="Hello";
$var2="hello";
if (!strcasecmp($var1, $var2))
  echo "$var1 = $var2 in a case-insensitive\n";
if (strcmp($var1, $var2) > 0)
  echo "$var1>$var2\n";
if (strcmp($var1, $var2) == 0)
  echo "$var1=$var2\n";
if (strcmp($var1, $var2) < 0)
  echo "$var1<$var2\n";
?>

Sau khi chạy nó trả về kết quả như sau:

Hello = hello in a case-insensitive Hello

Tuy nhiên đọc tài liệu thì nó nói lẽ ra phải hiển thị như sau mới đúng:

Hello = hello in a case-insens...

Những ai làm công việc quản trị hệ thống chắc chắn sẽ cần thuôc lòng 30 câu lệnh này vì ngoài việc chúng rất hữu dụng ra thì bạn sẽ thường xuyên cần sử dụng chúng trong quá trình làm việc.