11 tín dụng

Diệu Yến

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 08, 2015

Thống Kê

  • 1 bài viết
  • 3 câu hỏi
  • 0 answer(s)

Theo mình biết thì cả localhost và 127.0.0.1 đều được dùng để chỉ máy tính hiện tại và các request gửi tới hai địa chỉ này được chuyển tới máy tính được dùng để gửi request.

Như vậy thì hai địa chỉ này khác nhau như thế nào?

Sau khi thêm một đoạn mã jQuery vào trong một file template của Wordpress và chạy thì em gặp phải lỗi sau:

TypeError: 'undefined' is not a function (evaluating '$(document)')

Sau đó em có chuyển sang sử dụng cách viết tương tự:

$(function() {
    alert("OK");
});

Nhưng vẫn không hết lỗi. Em mới tìm hiểu về Wordpress nên không rõ cấu trúc của nó ra sao. Ai biết xin chỉ giúp em cách làm với ạ?