63 tín dụng

Hoàng Diệu

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 22 08, 2015

Thống Kê

 • 2 bài viết
 • 7 câu hỏi
 • 0 answer(s)
Cũng hơn một tháng kể từ bài viết gần nhất, nay mới có thời gian ngồi viết lách tiếp. Dạo gần đây thường release các dự án outsource nên cũng hay làm documentat...
Triển khai CI/CD với Gitlab

Sau khi cài đặt MySQL sử dụng Homebrew:

$ brew install mysql

Sau khi cài đặt xong mình mở terminal của Mac OS X để kết nối với MySQL Server:

$ mysql -u root -p

Nhưng gặp phải lỗi:

ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)

Có ai biết lỗi này là lỗi gì không và cách fix như thế nào chỉ giúp mình với?

Mình không hiểu chính xác SQL injection là gì, và SQL injection liên quan tới bảo mật của trang như thế nào. Ai biết giải thích giùm mình thông qua ví dụ cụ thể (sử dụng PHP và MySQL) với?

Ở trang đăng nhập người dùng, em sử dụng một form HTML như sau:

<form id="form-login" action="sessions" method="POST">
  <p>
    <label for="email">Email: </label>
    <input type="text" id="email" name="email"></input>
  </p>
  <p>
    <label for="pasword">Password: </label>
    <input type="password" id="password" name="password"></input>
  </p>
<input type="submit" value="Submit"></input>
</form>

Phía trên server em sử dụng Express.js. Bây giờ để lấy dữ liệu từ trường...

PHP hỗ trợ hai cách kết nối tới MySQL là thông qua MySQLi hoặc PDO. Trong MySQLi hỗ trợ cả hai cách viết hướng đối tượng và thủ tục trong khi PDO thì lại chỉ được phép viết theo hướng đối tượng.

Như vậy thì theo các bác nên sử dụng MySQLi hay PDO?

Mọi người cho mình hỏi ở đây đã có ai đã từng nhúng Google Calendar vào trang web và cho phép chỉnh sửa các sự kiện trên web đồng bộ với Google chưa?

Mình đang tìm hiểu nhưng không biết phải đọc tài liệu nào, nhiều nguồn quá, mỗi nguồn đều không giống nhau, hơi hoang mang chỗ này.

Ai đã đi trước có thể chỉ điểm mình một vài tutorial mà mọi người đã làm thành công không?

Mình xin cảm ơn.