2169 tín dụng

Minh Phạm

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 22 08, 2015

Thống Kê

  • 10 bài viết
  • 0 câu hỏi
  • 7 answer(s)
Để phát triển các ứng dụng mobile chạy trên hệ điều hành Android thì bạn cần một máy tính trên đó có cài đặt Android Studio. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng...
Giới Thiệu Về Android Studio

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về các khái niệm HTML entity, Meta charsetURL encode.

HTML Entity

HTML entity là cú pháp được dùng để biểu diễn các ký tự đặc biệt hoặc được bảo lưu trong HTML.

Các ký tự như <, >, &, "' được bảo lưu trong HTML do bản thân chúng được sử dụng với ý nghĩa đặc biệt trong HTML (ví dụ như < để tạo thẻ mở và > để tạo thẻ đóng)... Để hiển thị các ký tự này chúng ta cần sử dụng các HTML entity.

HTML entity có thể được biểu diễn sử dụng với cú pháp như sa...

Một trong những câu hỏi thường hay được nêu ra bởi các bạn mới làm quen với XML đó là XML và HTML khác nhau như thế nào. Trong bài viết ngắn gọn này chúng ta sẽ...
Phân Biệt XML và HTML