34 tín dụng

Khuê Kana

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 08, 2015

Thống Kê

  • 4 bài viết
  • 2 câu hỏi
  • 0 answer(s)
Bài viết này mô tả coroutine là gì, vấn đề gì coroutine đang cố gắng giải quyết, và làm thế nào coroutine thực hiện trong bản phát hành 1.1 của Kotlin JVM. Vấ...
Giới thiệu về coroutines trong Kotlin

Em đang học khóa lập trình PHP cơ bản được vài tuần và đang lập trình tính năng để giúp login và logout user. Ở đây em thấy tác giả sử dụng hàm session_start để tạo session cho user nếu user đăng nhập thành công để sau đó nếu truy cập vào trang khác thì sẽ sử dụng đoạn code kiểm tra session của user nếu có thì sẽ không phải đăng nhập lại. Đoạn này thì em hiểu không có vấn đề gì.

Nhưng sau đó tác giả có giải thích thêm ở trình duyệt của user cookie cũng sẽ được tạo ra để lưu thông tin liên quan t...