1415 tín dụng

Hoàng Tùng

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 08, 2015

Thống Kê

  • 5 bài viết
  • 0 câu hỏi
  • 0 answer(s)

Repo trên Github này chứa mã nguồn gốc và các tệp nhị phân đã biên dịch cho hệ điều hành MS-DOS 1.25 và MS-DOS 2.0. Đây là những tệp giống nhau được chia sẻ lần đầu tại Bảo tàng Lịch sử Máy tính vào ngày 25 tháng 3 năm 2014;