219 tín dụng

Bao Ngoc

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 22 08, 2015

Thống Kê

  • 1 bài viết
  • 6 câu hỏi
  • 0 answer(s)

Khi chạy lệnh nodejs write_file.js trên DOS thì mình gặp phảid lỗi:

{ [Error: EACCES, open '/home/test.txt'] errno: 3, code: 'EACCES', path: '/home/test.txt' } 

Giờ fix lỗi này thế nào vậy mọi người?

Trong CSS cả hai thuộc tính backgroundbackground-color đều có thể được dùng để tạo màu nền cho phần tử.

Ví dụ thay vì viết:

body {
    background: #f2f2f2;
}

Thì cũng có thể viết:

body {
    background-color: #f2f2f2;
}

Và cả hai đều đưa ra kết quả như sau. Như vậy thì hai thuộc tính backgroundbackground-color khác nhau ở điểm nào?

Các bác đi trước cho e hỏi là em đang học C++ cơ bản và sau khi thành thạo (cơ bản) thì e nên làm tiếp ạ?

  • Nếu muốn học nâng cao hơn thì các bác cho e xin lời khuyên nên học gì tiếp theo và nếu được cho em xin một vài tài liệu với ạ?
  • Em có thể làm được ứng dụng kiểu như thế nào cho phù hợp với trình độ hiện tại của mình?

Em cảm ơn!!!

Mọi người cho em hỏi lương Android developer và lương iOS developer thì bên nào cao hơn nhỉ? Em nghe nói dev iOS lương trung bình thường cao hơn 20% lương dev Android.