29 tín dụng

Roy Trịnh

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 08, 2015

Thống Kê

 • 3 bài viết
 • 5 câu hỏi
 • 0 answer(s)

Chào mọi người,

Hiện tại em đang phát triển một ứng dụng CMS trong đó cần có chức năng tạo URL để xem bài viết (sau khi liệt kê danh sách các bài viết). Theo thiết kế cơ sở dữ liệu thì em thấy có hai cách làm được việc này:

 • Dựa trên ID của bài viết
 • Tạo một đường dẫn URL dựa trên chính tiêu đề bài viết

Cách thứ nhất thì khá đơn giản nhưng URL sẽ không thân thiện với các search engine nên em quyết định chuyển sang triển khai thực hiện cách thứ hai. Trong cách này thì nếu như tiêu đề bài viết khô...

Bữa trước đi phỏng vấn mình gặp câu hỏi như sau:

Trong JavaScript khai báo biến a có hàm aFunction() như sau:

var a = 10;
function aFunction() {
  console.log(a);
  a = 200;
}

Điều gì khi gọi hàm aFunction()?

Theo em thì nó sẽ trả về giá trị là 10 hoặc 200 nhưng cả hai câu trả lời đều sai và khi về nhà kiểm tra lại thì thấy ra kết quả là undefined?

Trong MySQL làm sao để xoá một unique key index đã có trên một bảng mà không cần phải xoá lại toàn bộ dữ liệu của bảng đó và tạo lại cấu trúc bảng?

Hi các bác,

Trong phần backend của Joomla em đã thực hiện việc enable LDAP authentication plugin và sau đó cài đặt địa chỉ host, user và pass đăng nhập vào LDAP server (các thông tin này em đều đã kiểm tra rất kỹ nên không thể sai) tuy nhiên khi chạy thì không lấy được thông tin nào từ LDAP server, Em vào PHP cũng không báo lỗi nào.

Sau đó em có vào code của plugin để kiểm tra và thêm 2 dòng echo để debug dưới đây:


        if (!$ldap->connect())
    {
      echo "Không connect...