26 tín dụng

Tân Lê

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 tháng 08, 2015

Thống Kê

  • 0 bài viết
  • 3 câu hỏi
  • 0 câu trả lời

Tham khảo các bài học về PHP trên mạng thì em thấy họ viết PHP là ngôn ngữ lập trình kịch bản. Ngôn ngữ lập trình thì em hiểu nhưng không rõ lập trình kịch bản là như thế nào. Bác nào giải thích giùm em theo cách ngắn gọn và đơn giản ngôn ngữ kịch bản là gì với ạ.

Với mỗi ngôn ngữ lập trình em thấy thường có rất nhiều framework hỗ trợ. Ví dụ như trong PHP thì có Zend, Cake, Symfony... Trong Ruby thì có Rails, Sinatra. Còn với thằng Node.js thì để làm web em thấy ngoài MEAN stack (MongoDB, Express.js, Angular và Node.js) ra thì không còn lựa chọn nào khác thì phải?