194 tín dụng

Hani Ngoc

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 22 08, 2015

Thống Kê

  • 2 bài viết
  • 6 câu hỏi
  • 0 answer(s)

Đọc hướng dẫn trên mạng thì mình thấy có thể sử dụng Docker EXPOSE trong Dockerfile để expose cổng 80 của Apache như sau:

EXPOSE 80

Và khi chạy Docker thì sử dụng câu lệnh sau để publish cổng 80 (theo mình hiểu cũng tương tự như expose):

$ docker run -d -p 80 test_image

Như vậy thì Docker expose và Docker publish khác nhau như thế nào?

Máy em cài đặt MySQL phiên bản 5.7 sử dụng Homebrew nhưng trong quá trình cài đặt thì em lại chọn các tuỳ chọn mặc định theo như hướng dẫn nên sau khi cài đặt em phát hiện ra là người dùng root không có mật khẩu.

Bây giờ em muốn đặt lại mật khẩu cho người dùng root trong MySQL thì phải làm như thế nào?

Trong khi tìm hiểu về hàm call_user_function em thấy có ví dụ sau:

function barber($type){
    echo "You wanted a $type haircut, no problem\n";
}
call_user_func('barber', "mushroom");
call_user_func('barber', "shave");

Nhưng tại sao không gọi hàm barber trực tiếp mà phải thông qua call_user_function?

Em không phải là dân chuyên ngành về công nghệ thông tinh cũng chưa từng được học về lập trình phần mềm bao giờ. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu về ngành nàythì thú vị nên muốn theo đuổi. Tuy nhiên hiện tại em lại học một trường không có dính dáng gì tới công nghệ thông tin nên không biết nên bắt đầu như thế nào.

Cụ thể em không biết mình nên tìm hiểu những kiến thức nào, mua sách gì để đọc hay nên đăng ký học ở trung tâm nào...

Em rất mong nhận được tư vấn từ mọi người!