141 tín dụng

Bảo An

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 18 03, 2016

Thống Kê

  • 0 bài viết
  • 1 câu hỏi
  • 1 answer(s)

Các bác cho em hỏi trong PHP nếu muốn lấy ra ký tự cuỗi trong chuỗi thì sẽ làm như thế nào?

Ký tự cuối tính bao gồm cả ký tự trống, ví dụ em có chỗi Hello thì kết quả trả về là o nhưng nếu em có chuỗi Hello với khoảng trắng ở cuối thì kết quả trả về sẽ là ký tự trống hay khoảng trắng này.