63 tín dụng

Hà Anh

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 08, 2015

Thống Kê

  • 4 bài viết
  • 5 câu hỏi
  • 1 answer(s)

Chào mọi người,

Trong khi học về lập trình C thì em thấy một số tài liệu sử dụng cách viết void main() một số khác sử dụng int main(). Theo ý kiến cá nhân của mọi người thì nên sử dụng cách nào và vì sao?

Em đang học lập trình cơ bản PHP thì thấy đoạn viết PHP là ngôn ngữ kịch bản nhưng không hiểu ngôn nhữ kịch bản và ngôn ngữ lập trình khác nhau như thế nào? Mọi người có ai biết giải thích giùm em hai loại ngôn ngữ này khác nhau như thế nào với ạ.

Hi all,

Mọi người cho em hỏi trên máy chủ Linux để hiển thị danh sách tất cả các cron job trên máy chủ dành cho tất cả các user thì phải làm thế nào?

P/S: Em biết cách hiển thị các task của cron job dành cho user hiện tại hoặc root user.