41 tín dụng

Nguyen Duy

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 tháng 08, 2015

Thống Kê

  • 3 bài viết
  • 4 câu hỏi
  • 0 câu trả lời

Em có một trang HTML với cấu trúc đơn giản như sau:

<!DOCTYPE html5>
<html>
<body>
    <div>100% height</div>
</body>
</html>

Bây giờ em cần định chiều cao cho phần tử <div> để nó cao đúng bằng 100% chiều cao của trình duyệt. Em thử với đoạn code sau:

div {
    height: 100%;
    min-height: 100%;
}

Nhưng vẫn không được và cũng không hiểu tại sao lại không được. Với đoạn code ở trên thì em sai ở đâu và cách khắc phục như thế nào?

Khi cài đặt theme trên localhost em gặp phải lỗi sau:

Are you sure you want to do this? Please try Again

sau đó em có setup quyền cho thư mục chứa wordpress:

$ sudo chmod -R 777 wordpress

và chuyển quyền sở hữu group cho www-data:

$ sudo chgrp -R www-data wordpress

Nhưng lỗi trên vẫn không hết. bác nào biết cách khắc phục lỗi trên không hướng dẫn giúp em với?