44 tín dụng

Nguyen Duy

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 22 08, 2015

Thống Kê

  • 3 bài viết
  • 4 câu hỏi
  • 0 answer(s)

Em có một trang HTML với cấu trúc đơn giản như sau:

<!DOCTYPE html5>
<html>
<body>
    <div>100% height</div>
</body>
</html>

Bây giờ em cần định chiều cao cho phần tử <div> để nó cao đúng bằng 100% chiều cao của trình duyệt. Em thử với đoạn code sau:

div {
    height: 100%;
    min-height: 100%;
}

Nhưng vẫn không được và cũng không hiểu tại sao lại không được. Với đoạn code ở trên thì em sai ở đâu và cách khắc phục như thế nào?

Khi cài đặt theme trên localhost em gặp phải lỗi sau:

Are you sure you want to do this? Please try Again

sau đó em có setup quyền cho thư mục chứa wordpress:

$ sudo chmod -R 777 wordpress

và chuyển quyền sở hữu group cho www-data:

$ sudo chgrp -R www-data wordpress

Nhưng lỗi trên vẫn không hết. bác nào biết cách khắc phục lỗi trên không hướng dẫn giúp em với?

Mọi người cho em hỏi sự khác biệt gữa Abstract class và Interface? Tại sao cần sử dụng interface trong khi có thể tạo Abstract class và implement các method trong class con?