Cài Đặt Python trên Windows, Mac OSX và Ubuntu

Cài Đặt Python trên Windows, Mac OSX và Ubuntu

Trước khi bạn bắt đầu, chúng ta sẽ cần cài đặt trình thông dich Python (hay Python Interpreter) trên máy tính. Trình thông dịch này là một phần mềm giúp máy tính có thể hiểu được câu lệnh viết sử dụng ngôn ngữ Python.

Lưu ý: Python Interpreter thường được gọi tắt là Python, do đó tuỳ vào ngữ cảnh sử dụng thì từ Python có thể sẽ mang ý nghĩa là ngôn ngữ lập trình Python hoặc chương trình thông dịch Python Interpreter. Trong bài học này thì khi nói cài đặt Python bạn hiểu rằng chúng ta đang nói tới Python Interpreter.

Tuy nhiên bạn cũng có thể bạn sẽ không cần phải thực hiện bước cài đặt này vì trình thông dịch Python được hỗ trợ cài đặt sẵn trên các máy tính cá nhân chạy nhiều hệ điều hành khác nhau, đặc biệt nếu bạn dùng các máy tính HP.

Để kiểm tra xem máy tính của bạn đã cài đặt Python hay chưa bằng cách mở chương trình cửa sổ dòng lệnh nhập (Command Prompt trên Windows hay Terminal trên Mac hoặc Linux) python và gõ phím Enter. Nếu bạn nhận được kết quả phản hồi từ chương trình thông dịch Python trong đó bao gồm thông tin về phiên bản Python trả về trên màn hình thì có nghĩa là máy tính bạn đã cài đặt Python.

Bạn có thể sử dụng phiên bản Python 2 hoặc 3 để theo dõi khoá học này đều được.

Nếu bạn cần phải cài đặt Python, bạn cũng có thể tải xuống phiên bản mới nhất và cài đặt, phần dưới đây sẽ hướng dẫn bạn các bước làm cụ thể.

Cài Đặt Python Trên Windows

Nếu máy tính bạn đang chạy hệ điều hành Windows phiên bản từ Windows Vista trở lên bạn có thể tải phần mềm Python về Windows từ địa chỉ tải Python cho Windows.

Sau khi tải chương trình cài đặt Python về bạn nhấp đúp chuột vào file cài đặt để tiến hành. Kết thúc cài đặt thì để kiểm tra lại bạn mở cửa sổ dòng lệnh, di chuyển tới thư mục cài đặt (mặc định là C:\Python) nhập python và gõ Enter.

Nếu máy tính bạn đang chạy Windows XP bạn cần cài đặt ActivePython.

Cài Đặt Python Trên Mac OSX

Nếu bạn đang sử dụng máy Mac mà chưa có Python thì bạn có thể tải package cài đặt Python dành cho Mac OS X ở địa chỉ tải Python cho Mac OSX. Trang này liệt kê danh sách các phiên bản Python dành cho MacOS 10.2 (Jaguar), Mac OS 10.3 (Panther), Mac OS 10.4 (Tiger) và Mac OS 10.5 (Leopard).

Chọn phiên bản phù hợp với máy tính của bạn (để biết phiên bản Mac OS nào đang được cài đặt bạn click vào icon quả táo ở góc trái trên cùng màn hình và chọn About This Mac).

Sau khi hoàn tất việc tải về bạn nhấp đúp chuột vào file .pkg và tiến hành cài đặt. Sau khi cài đặt xong bạn mở chương trình Terminal và chạy câu lệnh python để kiểm tra lại phiên bản Python nào đã được cài đặt.

Cài Đặt Python Trên Linux

Đối với máy tính sử dụng hệ điều hành Debian hoặc Ubuntu thì chúng ta sẽ cài đặt 2 gói package là python2.x và python2.x-dev thông qua apt-get. Mở cửa sổ Terminal và chạy câu lệnh dưới đây:

$ sudo apt-get install python2.x python2.x-dev

Sau khi kết thúc bạn chạy python để kiểm tra lại thông tin của phiên bản Python mới cài đặt.

Đối với các máy tính sử dụng hệ điều hành RedHat thì chúng ta sẽ cài đặt 2 gói package là python2 và python2-devel. Mở cửa sổ Terminal và chạy câu lệnh dưới đây:

$ sudo yum install python2 python2-devel

Sau khi kết thúc bạn chạy python để kiểm tra lại thông tin của phiên bản Python mới cài đặt.

10 bình luận


Đăng bình luận