JavaScript Date Object

Ngôn ngữ JavaScript cung cấp sẵn đối tượng Date giúp cho cho lập trình viên có thể dễ dàng làm việc với kiều dữ liệu ngày giờ (bao gồm cả tháng năm). Bài hướng dẫn này sẽ giới thiệu về đối tượng Date, cách sử dụng các phương thức (method) hữu ích của đối tượng Date trong JavaScript.

Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cách:

  • Định dạng ngày tháng và thời gian trong JavaScript theo các format khác nhau
  • Lấy ra thứ, ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây... từ dữ liệu cho trước
  • Tìm hiểu về Unix Timestamp và tại sao cần sử dụng nó
  • Đo khoảng cách từ thời gian cho trước so với mốc Unix Timestamp dự trên đơn vị millisecond (phần nghìn giây)

Các bài học đều có kèm theo code ví dụ minh hoạ sinh động để người học dễ dàng nắm vững kiến thức.

Để có thể hiểu được nội dung của bài hướng dẫn thì yêu cầu bạn cần nắm vững cơ bản về ngôn ngữ JavaScript cũng như cách sử dụng JavaScript theo kiểu lập trình hướng đối tượng. Nếu như bạn chưa nắm vững hoặc cần ôn lại các kiến thức trên thì bạn có thể tham khảo khoá JavaScript cơ bảnJavaScript OOP cùng trên CodeHub.vn.

Content must not be empty

Related Tutorial